Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Ramverk och kriterier för att delta

Almedalsveckan är den demokratiska mötesplatsen för alla och är en viktig arena för samtal och dialoger om aktuella samhällsfrågor som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Du som arrangör är en nyckelaktör för att värna om Almedalsveckans roll som demokratisk mötesplats.

Ett ramverk för deltagande, oavsett om man är deltagare, arrangör eller medverkande är framtaget och beslutat av värden Region Gotland. Ramverket är vägvisande för alla som deltar och syftar till att stärka Almedalsveckan som demokratisk mötesplats.

Ramverket utgör basen

Ramverket ligger till grund för specifika kriterier som gäller för medverkan med evenemang i det officiella programmet samt för att arrangera aktiviteter på offentlig plats i Almedalsområdet.  

  • Ha fokus på dialog om aktuella samhällsfrågor
  • Följa Almedalsveckans kärnvärden: Öppenhet, Tillgänglighet och Ömsesidig respekt
  • Bidra till att göra Almedalsveckan till ett hållbart arrangemang
  • Var fritt från kommersiella inslag, såsom försäljning av vara/tjänst eller marknadsföring av verksamhet 
  • Följa svensk lagstiftning
  • Främja samhällets demokratiska värden såsom grundläggande frihet, rättigheter och skyldigheter

Kriterier för dig som arrangör 

Vill du medverka i det officiella programmet med evenemang eller medverka med en träffpunkt på offentlig plats finns det kriterier att förhålla sig till och som även används av handläggare vid bedömning av ansökan.

För att bli godkänd som arrangör med evenemang i det officiella programmet och för att ha aktiviteter på offentlig plats är det viktigt att komma ihåg: det är samhällsfrågan som ska vara i fokus och det som sker under dagtid ska vara öppet, kostnadsfritt och tillgängligt så att alla kan delta. Evenemangen och aktiviteterna ska vara fria från kommersiella inslag, eftersom Almedalsveckan är en mötesplats för samhällsfrågor.

Ett annat gemensamt kriterium, som gäller för både medverkan i det officiella programmet och för att arrangera aktiviteter som en del av Almedalsveckan, bygger på att alla hjälps åt att värna om de demokratiska värderingarna. Det innebär att organisationer som står för antidemokratiska eller våldsbejakande budskap inte godkänns som arrangörer.

Läs mer om ramverket och de nu gällande kriterierna >>