Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild på personer som sträcker sina armar mot skyn i Almedalen. Almedalsveckans A är i högra hörnet.

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla

Det unika med Almedalsveckan är den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samhällsfrågor.

Varumärket Almedalsveckan bygger på det som händer i Almedalen med de politiska partiernas tal från scenen som kärnan, tillsammans med de fysiska möten med formella och informella samtal, i Visby, på Gotland en sommarvecka.

Det här är Almedalsveckan

Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Ingen fråga är för obetydlig och ingen för omfattande. Almedalsveckan är en plats med fokus på mötet och samtalet, där olika röster och olika perspektiv får höras. En mötesplats - öppen för alla som vill vara med i det demokratiska samtalet.

Vår vision

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla, en magisk plats för utbyte, dialog och oväntade möten, som bidrar till att utveckla vårt samhälle. Genom öppenhet, tillgänglighet och ömsesidig respekt skapas den unika Almedalsandan.

Vår grund

Almedalsveckan har sin grund i de politiska partiernas tal från scenen i Almedalen. Detta är en tradition som hållit i sig under alla år och har bidragit till en stor politiskt närvaro. Det är gotländska företrädare för de partier som under mandatperioden är representerade i Sveriges Riksdag som står bakom Almedalsveckan som arrangemang. Utöver de åtta riksdagspartierna finns ett antal andra partier med och det är partiernas medverkan som ger arrangemanget den bredd som är viktig i de politiska diskussionerna.

Vår historia 

Almedalsveckans startskott var när Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, talade till folket från en mobil scen i utkanten av Almedalen, med havet som en del av kulissen. Annonsen som bjöd in till talet gick under ledorden Kom Fråga Lyss och Trivs. Året var 1968 och uppmaningen lever starkt ännu idag.

Efter 1968 har det genomförts politiska tal i Almedalen under sommaren och för att inte tala om antalet spontana och planerade möten under de mer än 50 år som denna demokratiska mötesplats har funnits. 

De tre senaste åren är år som kommer att gå till Almedalsveckans historia. Ett år när Almedalsveckan inte genomfördes på plats i Visby. Ett år då vi skrev ett nytt kapitel i och med att Almedalsveckan för första gången genomfördes som ett i huvudsak digitalt arrangemang.

Almedalsveckan 2022 kommer alltid att präglas av sorg efter det tragiska mord på en person som brann för Almedalsveckan och var en viktig förebild för det öppna demokratiska samtalet. Ett mord som skedde mitt i hjärtat av Almedalsområdet.

Vår framtid

Traditionen lever starkt och sedan 1991 har samtliga riksdagspartier varit representerade i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till världens största demokratiska mötesplats. 

Genom demokrati och öppenhet är Almedalsveckan en förebild och en fantastisk plattform för alla som vill debattera samhällsfrågor. 

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang i det officiella programmet under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla. 

It all started in Sweden

Almedalsveckan har varit inspiration till ett stort antal länder som själva har eller planerar att skapa sin egen demokratiska mötesplats. Sedan 2019 finns det ett internationellt nätverk, Democracy Festival Association, som Almedalsveckan är en del av.

Länk till Democracy Festivals hemsida >>

Hitta direkt