Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Miljöarbete

Arbetet med att nå ett ekologiskt hållbart samhälle år 2025 pågår ständigt på Gotland. Almedalsveckan och vi som deltar är viktiga i det arbetet. 

Varje år besöks Almedalsveckan av än 30 000 personer. Varje åtgärd som vi gör tillsammans för att minimera miljöpåverkan är betydelsefull. Evenemang som är miljödiplomerade är märkta med ett M i programmet. 

Vad kan jag göra? 

Som besökare kan du till exempel bidra genom att:

  • gå, cykla och välja kollektiva alternativ exempelvis flygbussen
  • källsortera där du bor och vid de evenemang där du deltar. I Almedalsområdet finns ett flertal källsorteringsstationer samt pantamera-holkar uppställda.
  • använda kranvatten, vattenpåfyllningsstationer finns i området
  • ät och drick närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt
  • ta inte emot informationsblad och annat material du inte tänker spara
  • välj miljödiplomerade evenemang

Arrangör

Som arrangör har du stor påverkan på miljön. Region Gotland vill genom miljödiplomering lyfta fram arrangörer som gör goda miljöval. Kraven i miljödiplomeringen baseras på Region Gotlands övergripande miljömål.

Den el som levereras till alla markplatser som Region Gotland upplåter under Almedalsveckan är grön el från gotländsk vindkraft.