Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Tillgänglighet

Almedalsveckan står för att vara öppet och tillgängligt för alla. Det innebär att vi tillsammans skapar evenemang som är tillgängliga för så många som möjligt. 

När vi pratar om tillgänglighet i Almedalssammanhang handlar det om att skapa förutsättningar för så många som möjligt att delta. Det kan finnas begränsningar, eftersom hela arrangemanget sker i en medeltida miljö, men vi uppmanar alla att försöka göra sitt bästa. Det är arrangören som ansvarar tillgänglighet vid varje enskilt evenemang. 

Symboler i programmet visar tillgänglighet

I ansökan till det officiella programmet markerar arrangören vilka tillgänglighetsaspekter som uppfylls. I programmet visas tillgängligheten med symboler i anslutning till evenemangsinformationen:

Tillgänglighetssymboler i programmet: teleslinga, syntolkning, teckenspråkstolkning, entré tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol, textning och webbsändning.

Symbolerna från vänster till höger. Översta raden visar teleslinga, syntolkning och teckenspråkstolkning. Den undre raden visar symbolerna för entré tillgänglig för rullstol, toalett tillgänglig för rullstol, textning av digitala sändningar och webbsändning.

Teleslinga

Teleslinga eller annan teknisk utrustning för personer med nedsatt hörsel. 

Syntolkning

Evenemang som har syntolkning.

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkskunnig person, teckenspråksversion eller annan teknisk utrustning som har samma funktion finns. 

Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Entré har inte trappa alternativt finns den en ramp med lutning på maximalt 1:12. Om dörr, dörrbredd minst 80 cm bred. Om tröskel, maximalt 2,5 cm hög.

Toalett tillgänglig för rullstol

Dörrbredd minst 80 cm. Om tröskel maximalt 2,5 cm. 

Evenemanget textas

Evenemanget textas. Att textning finns syftar i första hand till evenemang som är digitala via Almedalsveckan Play. 

Webbsändning

Evenemanget genomförs även digitalt och finns på Almedalsveckan Play. Textning rekommenderas. 

Tillgänglighet för dig som besökare

De arrangörer som erbjuder tillgänglighetstjänster eller anordna sina evenemang i tillgänglighetsanpassade lokaler markerar detta och det är också sökbart i det officiella programmet.

Om du som besökare vill närvara på ett evenemang som exempelvis saknar tolktjänster kan du kontakta din hemkommun eller din region för att höra hur de ställer sig till att se Almedalsveckan som vardagstolkning och därigenom stå för kostnaderna. 

Mer om tillgänglighet

Skriv ut programmet

Fysisk begränsning av tillgänglighet

Tillgängliga lokaler

Begränsning av fordon

Parkeringsplats för rörelsehindrade

Tolktjänster

Teleslinga och annan hörteknik

Myndighet för tillgänglighet

Tillgänglighetsrådet och Funkisam

Region Gotlands informationsansvar