Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Vår officiella arrangörslogotyp

För dig som är med och skapar vår demokratiska mötesplats har vi tagit fram en särskild arrangörslogotyp för Almedalsveckan. Den kan du som arrangör välja att använda på ditt kommunikationsmaterial - för att visa att du är en del av det som skapar den unika mötesplatsen Almedalsveckan.

Almedalsveckans värde som ett arrangemang där demokrati och yttrandefrihet manifesteras och ömsesidig respekt efterlevs i varje möte, skapas ytterst av oss alla som aktivt deltar i veckan. Som en av arrangörerna i Almedalsveckan har du en särskild roll i detta.

Syftet med en officiell arrangörslogotyp

För att stärka Almedalsveckans uppdrag som den demokratiska mötesplatsen som ska vara öppen och tillåtande/tillgänglig för alla. Skapa gemensamhetskänsla bland arrangörerna och att alla är medskapare av Almedalsveckan.

Vad står Almedalsveckans arrangörslogotyp för?

Arrangör, som använder den officiella arrangörslogotypen för Almedalsveckan gör ett ställningstagande för och ställer sig bakom Almedalsveckans vision, ramverk för deltagande och Almedalsveckans spelregler. 

Läs mer om:

Vem får använda Almedalsveckans arrangörslogotyp?

Alla som är med och bidrar till att skapa den demokratiska mötesplatsen kan få använda arrangörslogotypen. De enda krav som ställs är att du som arrangör uppfyller kriterierna för att medverka i det officiella programmet, aktiviteter på offentlig plats, evenemang i parken i Almedalen och ställer dig bakom riktlinjerna för vår arrangörslogotyp. 

Har du ansökt och fått ditt/dina evenemang godkända för publicering i Almedalsveckans officiella program får du information om hur du ska göra i den bekräftelse som skickas till din e-post när ditt evenemang är publicerat. 

Om du är leverantör av servicetjänster som gör Almedalsveckan möjlig kan du också få  använda arrangörslogotypen. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du ska göra.

Hur kan Almedalsveckans arrangörslogotyp användas?

Arrangörslogotypen kan användas före, under och efter Almedalsveckan i all kommunikation. Du som arrangör kan visa att du är med och skapar vår demokratiska mötesplats. Du kan i dina egna kanaler visa ditt samhällsengagemang och även ditt ställningstagande.

Arrangörslogotypen finns i flera olika färgställningar, både som enfärgad och flerfärgad. Du kan välja den färgställning som passar bäst ihop med din övriga kommunikation. Och inför varje nytt år uppdateras logotypen.