Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild från sommarens partiledartal med publik i Almedalen och en polisperson i förgrunden

Beredskap och säkerhet under Almedalsveckan

Almedalsveckan ska vara en trygg och öppen mötesplats som bidrar till att de demokratiska samtalen kan fortsätta att hållas i Visby under ett par sommardagar. Samtal och möten som bidrar till att utveckla vårt samhälle. 

Almedalsveckan har under mer än 50 år varit en viktig symbol för demokrati. En modell, som omvärlden använt som förebild, för demokratiska samtal mellan beslutsfattarna, civilsamhället, akademin, medierna och politikerna. Samtal som skett på ett informellt och personligt sätt, i Almedalen eller i någon gränd i den medeltida staden Visby.

Evenemang har ägt rum på offentlig plats, i konferenslokaler och i privata trädgårdar och den Almedalsanda som skapats har varit en viktigt del i att bygga Sveriges viktigaste demokratiska mötesplats.

Det här är något vi hoppas och vill att Almedalsveckan ska fortsätta vara, en viktig plats för de demokratiska samtalen. Omvärlden och samhället har, under de år Almedalsveckan har genomförts i Visby, förändrats och likaså arbetet med säkerhet och beredskap. Det som var självklart för 20 år sedan, kanske inte går att genomföra på samma sätt under 2020-talet.

För att våra besökare och arrangörer ska fortsätta känna sig säkra, fortsätta att mötas och hålla samtal i Visby innerstad under Almedalsveckan har vi infört: 

  • Almedalsvärdar på stan
  • Samarbete med MSB
  • Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet
  • Stärka det goda samarbetet med polisen
  • Utökad bagageförvaring
Almedalsvärdar på stan

Almedalsvärdarna möter du i Almedalsområdet. De är där för att hjälpa dig att hitta, svara på frågor och vara Almedalsveckans förlängda arm i det offentliga rummet. De har också ett uppdrag att fånga upp om det händer något som kan upplevas som avvikande eller oroväckande och då rapportera till oss om det de sett eller hört.

Samarbete med MSB

Vi har under en längre tid använt oss av den guide som MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) tagit fram för arrangörer till större evenemang. Denna guide rekommenderar vi även arrangörer att ta del av, se länk nedan.

Utbildning med fokus på beredskap och säkerhet

Vi genomför olika utbildningar i samarbete med MSB för arrangörer, deras säkerhetsansvariga och andra som arbetar i den offentliga miljön. Hur man ska agera om det uppstår en situation som kan upplevas hotfull eller obekväm.

Stärka det goda samarbetet med polisen

Före, under och efter Almedalsveckan haft ett gott och nära samarbete med polisens olika delar. Det här vill och ska vi fortsätta att ha: utveckla delar där vi ser att vi kan arbeta annorlunda och stärka de delar som fungerar så som vi önskar. I ett led i att öka samarbetet stärker vi upp rollen som säkerhetsansvarig för Almedalsveckan.

Bagageförvaring

Det råder inte väskförbud under Almedalsveckan men vi rekommenderar ändå alla att lämna in sitt bagage i vår väskinlämning. I samarbete med Gotlands Bowlingveteraner kan vi även i år erbjuda bagageförvaring, på ny central plats: Lilla röda huset med svart port utanför matområdet. Öppet tisdag till fredag klockan 09-21.

Drönarförbud

Drönarförbud gäller generellt över Visby, inga drönare får flygas över Almedalsområdet. Luftfartverkets drönarkarta visar ungefärligt område för den obemannade trafiken: LFV Drönarkartan över Visbyområdet

Vad kan du som arrangör göra?
​Planerar du att genomföra evenemang under Almedalsveckan så rekommenderar vi dig att tänka lite extra på vad det innebär utifrån säkerhetsläget. För många arrangörer är detta en enkel fråga, deras evenemang tar inte upp någon kontroversiell fråga och deras gäster har inte någon hotbild över sig. 
 
Oavsett om du landar i att ditt evenemang ingår i ovan nämnda, så rekommenderar vi att du utser en eller två av dina kollegor till evenemangsvärdar. 

Evenemangsvärdarna står och tar emot era medverkande, hälsar deltagarna välkomna och håller lite extra uppsikt under genomförandet av evenemanget. Det kan vara att brand/nödutgångar inte blockeras, att antalet personer i  lokalen inte överskrider gränsen samt kan rycka in om det börjar bli en orolig stämning i publiken. Svårare än så behöver det inte vara.

Bild från Almedalen med portalen som hälsar alla välkomna till en plats för politik och demokrati står i förgrunden. Två personer kramas, en tar kort och en grupp uniformerade poliser står och småpratar en bit in i Almedalen.
Vi har alla ett ansvar
Vi har alla ett ansvar för att Almedalsveckan ska upplevas som ett tryggt och öppet arrangemang. Alla som är medskapare till Almedalsveckan genom att till exempel genomföra evenemang i det officiella programmet ansvarar för vilka åtgärder som behöver göras inför, under och efter genomförandet av evenemanget.
 
Polisen ansvarar för säkerheten i det offentliga rummet. Tillsammans med Almedalsveckan/Region Gotland ska de se till att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs, som till exempel de bommar och fordonshinder som ser till att Almedalsområdet blir ett fordonsfritt område under dagtid.