Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild på tre personer som samspråkar

Almedalsveckan 2023 - ett tryggt och säkert arrangemang!

Publicerad 2023-10-06 10:33
9,0 på en 10-gradig skala gav arrangörerna i betyg på frågan om hur deras upplevelse av tryggheten var när de rörde sig i Almedalsområdet.

Inför Almedalsveckan 2023 genomfördes ett antal informationsmöten och utbildningar för arrangörerna och deras säkerhetsansvariga för sin medverkan under politikerveckan. Utbildningarna genomfördes i samarbete med MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Under genomförandet bjöds säkerhetsansvariga in till dagliga morgonmöten med fokus på den kommande dagens händelser och hur säkerhetsläget såg ut. 

Även detta år var samverkan mellan Region Gotland och Polisens kommendering bra och givande för båda parter.

Nytt för i år var Almedalsvärdarna som rörde sig i Almedalsområdet i syfte att bistå besökare med till exempel hjälp att hitta till evenemangen, men också för att vara Almedalsveckans ögon och öron. Om något såg misstänkt ut, eller om någon exempelvis behövde sjukvård anropade värdarna sambandscentralen. 

Vad tyckte då våra arrangörer om det nya sättet att samarbeta kring frågor och förståelse för beredskap och säkerhet?
Kommentarerna som gavs var att polisen var synlig och att  Almedalsvärdarna i de röda västarna var ett uppskattat inslag. Det märktes också i omdömena, Almedalsvärdarna fick 8,8 i betyg och polisens insats 9,1.
 
Bedömningen av Almedalsveckans information och utbildning som gavs i samarbete med MSB innan genomförandet ligger runt 8,7 i betyg och de dagliga säkerhetsmötena under Almedalsveckan fick 8,5.
 
Detta berättar vi om i det senaste nyhetsbrevet. Där kan du också läsa om förslag till beslut om dagar för genomförande av Almedalsveckan 2024 samt vilket konstverk som kommer att pryda Almedalen i syfte att leda till möten och samtal.