Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 93 10
E-post: almedalsveckan@gotland.se

Telefontid helgfri måndag-fredag
klockan 09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Bild på ett konstverk i form av en björk, gjord i patinerad brons, som böjer sig mot marken

De kommer att skapa Almedalens nya mötesplats

Publicerad 2023-10-04 09:00
Almedalen ska få en ny konstnärlig gestaltning – en plats för demokratiska möten och samtal. Nu är det klart vilka konstnärer som får i uppdrag att skapa den.
Under Almedalsveckan 2022 hände det som inte fick hända. Ett mord skedde på Donners Plats i Visby. Offret var Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på SKR (Sveriges kommuner och regioner) och en engagerad och ständigt återkommande Almedalsbesökare. 
 
– Ing-Marie beskrivs som en närvarande, medmänsklig, inlyssnande och mycket empatisk person som satte avtryck i alla sammanhang där hon befann sig. Samtidigt var hon inte rädd att lyfta det som är svårt och utmanande i samhället, säger Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalsveckan.
 
För att hedra Ing-Marie Wieselgren och fortsätta i hennes anda, har Region Gotland beslutat att skapa en konstnärlig gestaltning i Almedalen. Det ska bli en plats som bjuder in till möten och samtal, att stanna upp och reflektera. 
 
Tre, av Statens konstråd rekommenderade, konstnärer/ konstnärsgrupper fick i uppdrag att skissa på ett sådant verk. Och nu är det klart vems förslag som blir verklighet. Det är den Luleå-baserade konstnärsgruppen Rat & Dragon som får uppdraget, utifrån sin skiss Lyssnandet. 
 
Lyssnandet är en skulptur i patinerad brons. En björk som tyngts ner av snö och fastnat med grenarna mot marken. På stammen finns ristningar, ord från citat och bilden av ett öra. Det går att luta sig mot konstverket, krypa mellan grenarna, känna inristningarna med händerna – på så sätt kommer den att fungera som en naturlig mötesplats och samtals-startare. 
 
Lyssnandet är en förutsättning för samtal, brukade Ing-Marie Wieselgren säga. Björken uppmanar också att se och lyssna till det icke-mänskliga – naturen, djuren, havet. Ett konstverk som kan tilltala både gammal och ung och väcker uppmärksamhet, skriver projektets konstråd i sin motivering. 
 
Under sommaren 2023 anordnades en rådgivande omröstning där allmänheten fick chans att kommentera de tre förslagen. Det slutgiltiga beslutade fattades sedan av projektets konstråd som bestod av: Almedalsveckans verksamhetsledare, stadsträdgårdsmästare, parkförvaltare, tf stadsarkitekt, chef för kulturenheten, konsthandläggare kulturenheten, konstsakkunniga tjänstepersoner från Gotlands Museum samt från Almedalsbiblioteket. 
 
Konstnärsduon Rat & Dragon består av Anja och Tomas Örn. Deras verk Lyssnandet förväntas stå färdigt inför Almedalsveckan 2024.
 
Vid frågor, kontakta:
Mia Stuhre, verksamhetsledare Almedalsveckan
Telefon: 0498-26 90 85
E-post: mia.stuhre@gotland.se
 
Hanna Wärff Radhe, konsthandläggare Region Gotland
Telefon: 0498-26 96 51
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se